Vi liker folk og teknologi. I den rekkefølgen.

Teknologi

Gjennom teknologi kan vi bedre forstå mennesker.

Alle våre teknologer er dyktige på å sette seg inn i situasjonen, behovene og menneskene, før vi foredler og visualiserer dataen på en forståelig måte.

Vi gjør rådata om til innsikt som kan brukes til å forbedre virksomheten både innad og utad. Våre spesialiteter ligger i skytjenester, sikkerhet, identitet- og tilgangsstyring, og maskinlæring.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Teknisk rådgivning

Vi er rådgivere for virksomheter som ønsker å bruke data til å ta beslutninger. Dette innebærer workshops, felles målsetting og behovsanalyser, hvor vi finner ut om dataen har det som trengs av nyttig innhold.

Foredling av data

For å kunne hjelpe kunden med å løse sine problemer, må vi først forstå dataen. Vi studerer grunnlaget som finnes, henter inn mer der det er nødvendig, og bruker dette til å hjelpe med beslutninger.

Analyse

En viktig del av vår jobb er å tolke og presentere innsikten på en måte kunden forstår – gjerne i form av et dashboard eller en rapport. Vi hjelper virksomheter bli mer selvdrevne med treffsikre analyser.

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss