25.05.24

Av Thomas Hillesøy

Splunk migrering til Azure for BankID

Sens er stolt over vårt vellykkede prosjekt i samarbeid med BankID BankAxept, hvor vi har migrert deres Splunk Enterprise plattform fra et on-premise datasenter til Microsoft Azure!

BankID BankAxept ønsket - i tråd med sin skystrategi - å flytte Splunk plattformen inklusive all lagret data til Azure, og ny infrastruktur skulle benytte Infrastruktur som kode (IaC) prinsipper.

Splunk-tjenesten benyttes kontinuerlig av hele virksomheten; fra debugging av kode, driftsovervåkning av BankID sine tjenester, til generering av forretningsinnsikt. Hvilket gjorde at lang nedetid ikke kunne forekomme. I en situasjon hvor sikkerhet og tilgjengelighet er avgjørende for sørget vårt team for en sømløs overgang til ny plattform. Sentrale elementer i prosjektet har vært:

🔒 Sikkerhet og compliance; der vi utnyttet Azure sine muligheter for å beskytte data og infrastruktur. Med grundig planlegging og gjennomganger med sikkerhet- og juridisk team styrket vi systemet mot potensielle trusler, sikret etterlevelse av bransjestandarder og regelverk.

🛠️ Som teknologivalg benyttet vi Terraform og Ansible for opprettelse og konfigurasjon av infrastrukturen. Azure Data Factory ble benyttet for å migrere fra S3 objektlagring til Azure Blob storage. Github ble brukt for kodeversjonering og automatisert utrulling av endringer.

💰 I tillegg til forbedret ytelse for Splunk plattformen, ga også prosjektet betydelige kostnadsreduksjoner for BankID BankAxept. Ved å utnytte skalerbarheten og kost-optimalisering i Azure, kan ressurser nå benyttes mer effektivt enn tidligere.

Hos Sens Consulting er vi forpliktet til å levere innovative løsninger som gir våre kunder mulighet til å lykkes i dagens digitale landskap. Vårt samarbeid med BankID BankAxept står som et bevis på vår ekspertise innen skymigrering, Infrasturktur som kode, samt optimalisering av infrastruktur.