20.09.22

Av Thomas Hillesøy

Sens på leverandørkonferanse hos Statens Vegvesen

Sens presenterte erfaringer fra et anvendt maskinlæringsprosjekt og anbefalinger for bruk av veidata- og sensorer for Statens vegvesen.

Gjennom teknologisatsning i Nasjonal transportplan har Statens vegvesen etablert prosjektet «Forutsigbare framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi til å bedre forutsigbarheten for bilister ved alle sine 23 fjelloverganger.

Den 13. september avholdt SVV en dialogkonferanse på Gardermoen der leverandører kunne spille inn sine ideer til tiltak og teknologi for å nå dette målet.

Fra venstre: Simen Hustad fra DFØ og Thomas Hillesøy fra Sens Consulting.

Fra Sens Consulting presenterte Thomas Hillesøy, sammen med Simen Hustad fra DFØ, sitt prosjekt vegvarsel.no - en prototype maskinlæringstjeneste som benytter vær- og veidata for å predikere om fjelloverganger vil stenge. Les her om du er interessert i en mer gjennomgående beskrivelse av selve tjenesten.

Tjenesten ble utviklet som en del av masterkurset Analytics for Strategic Management ved BI som Thomas fullførte våren 2021. 

Sens Consulting ønsker å utvikle seg i takt med hvordan sine ansattes utvikler seg, og heier på og legger til rette for de som ønsker ekstra egenutvikling. 

Om dette høres ut som noe du også vil være med på så kontakt oss!